Mordağ Tasarım Ltd.Sti.

Maslak Mh. Beybi Giz Plaza
Kat:15 D.55 Sariyer 34398
Istanbul - TR

Telefon Numarası:

+90 (212) 982 0312

VAT.:

Maslak VD / 622 065 9686


Trade.Reg.:

889100


TELİF HAKLARI

Bu web sitesinde sunulan bütün bilgi, malzeme ve diğer içerik Mordağ Tasarım’ın malıdır. Türkiye Cumhuriyeti fikri mülkiyet ve telif hakkı yasaları altında korunmaktadır. Mordağ Tasarım web sitesinde sunulan tasarımlar ve bunlarla ilgili her türlü görsel malzemeler, Mordağ Tasarım’a veya anlaşma yaptığı müşterilere ve/veya iş ortaklarına aittir. İzinli ya da izinsiz, kaynak gösterilmeksizin, geçici ya da kalıcı olarak çoğaltılamaz veya kopyalanamaz. Bu vesile ile, Mordağ Tasarım sitesini ziyaret edenler bu malzemelerin telif hakkı yasalarına göre korunduğunu kabul eder ve kopyalayarak veya üzerinde değişiklik yaparak yayınlamayacağını kabul ederler. Web sitesinde yayınlanan ürünler ve ürün gruplarını oluşturan bir veya birkaç ürünün kopyalanması, yayınlanması, başka bir ürün ismi ya da kimlik altında tanıtılması yasaktır. 

Mordağ Tasarım’ın malı olan http://www.mordagdesign.com adresi ile başlayan tüm URL'ler, telif hakları ile korunmaktadır. Site içeriğini oluşturan interaktif bölümler, buna bağlı logo ve internet ikonları ile görseller bir bütün olarak veya tek başına hiçbir koşulda kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden herkes, "Kullanım Koşulları" bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

KULLANIM KOŞULLARI

Mordağ Tasarım, söz konusu kullanım koşulları maddelerini değiştirme hakkını saklı tutar ve kullanım koşulları hakkındaki yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyar. Mordağ Tasarım’ın bu koşullara aykırı davrandığını düşünüyorsanız, bizimle elektronik yöntemlerle veya info@mordagdesign posta adresi üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Sorunu derhal belirlemek ve çözmek için tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Mordağ Tasarım, web sitesi içerisinde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır. Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı iş bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Gizlilik Politikası" altında belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
Web sayfalarını ziyaret etmeniz, bu sayfayı da ziyaret edip sayfa içeriğindeki tüm bilgileri okuyarak anladığınız anlamına gelmektedir. 

VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI

Mordağ Tasarım, ziyaretçileri tarafından sitesine sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, adres ve telefon bilgileri) üçüncü kişilere satamaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. Mordağ Tasarım sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır: 1. Size basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek, 2. Size elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimler göndermek, 3. İş başvurularınızı cevaplamak.

Kişisel bilgilere sadece yetkili Mordağ Tasarım personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Mordağ Tasarım, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler Mordağ Tasarım tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.

Mordağ Tasarım, bu site aracılığıyla ziyaret edeceğiniz diğer sitelerin, burada özetlenen ilkelere uyacağını garanti etmez. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Mordağ Tasarım sorumluluk kabul etmemektedir.

KAYNAKLAR

Bu web sitesini ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın "yardım" menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

DİĞER ŞARTLAR

Web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes Stüdyo / Resmi bölümü altındaki bölümlerde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bu bölümlerdeki yer alan bu hükümlerde Mordağ Tasarım değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Burada yer alan gizlilik politikası ve diğer hükümler http://www.mordagdesign.com adresi ile başlayan tüm URL'ler için geçerlidir. 

Mordağ Tasarım bu bölümde yer alan bildirimler ile ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyar. Bizimle elektronik yöntemlerle veya sitede yer alan posta adresinden bağlantı kurabilir, sorunu derhal belirlemek ve çözmek için tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

KVK AYDINLATMA METNİ 

MORDAĞ Tasarım Ltd. Şti. (Mordağ) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Mordağ olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.

Değerli site ziyaretçisi bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, MORDAĞ Tasarım Ltd. Şti.’nin sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. Mordağ tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Veri Sorumlusunun

- Adı/Soyadı / Ünvanı : MORDAĞ Tasarım Ltd. Sti.
- Vergi Numarası: 622 065 9686
- Vergi Dairesi: Sarıyer Vergi Dairesi
- Posta Adresi: Maden Mh. Lotus Koru Evleri A2.D6 Sarıyer 34450 Istanbul
- Telefon: +90 (212) 276 35 40
- E-posta: info@mordagdesign.com
- İnternet Adresi: www.mordagdesign.com

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Müşteriye yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere internet sitemiz üzerinden gelen şikayet, başvuru, talep ve isteklerin araştırılması ve yanıtlanması, sorunların tespiti ve çözümlenmesi, müşteri veya müşteri aday memnuniyetinin sağlanması, internet sitesinin güvenliğinin sağlanması, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi, tüm ticari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, şirket ticari politika ve kurallarının gerçekleştirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, danışmanlık faaliyetleri, ile Vergi Müdürlükleri, Ticaret Odaları ile Meslek Odaları ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Site ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler,

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
- Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteriye yönelik işlenen veriler ise aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.

- Kimlik Bilgileri
- İletişim Bilgileri
- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
- Dijital Kayıtlar
- Erişim Log ve Kayıtları
- IP Log ve Kayıtları
- Dışarıdan Gelen Erişim Log ve Kayıtları

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinden ve üçüncü taraflardan alınmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, veri sahibi ile veri sorumlusu arasında imzalanan sözleşme gereksinimleri gereği ve sunulan hizmetin tam, doğru, zamanında yapılabilmesi sözleşme imzalanan yurt için-yurt dışı firmalar, sektör birlikleri ve Mordağ şirketi iştirakleri ve taşeronları ile mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dâhilinde ve 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

- İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni Maden Mh. Lotus Koru Evleri A2.D6 Sarıyer 34450 Istanbul adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak veri sorumlusu olarak Mordağ’a gönderebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İşbu metin https://www.mordagdesign.com/tr-tr/official adresinde yayımlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.